Přihlásit k webu

Jak citovat obrázky vytvořené umělou inteligencí?

Midjourney, NightCafé, Stable Diffusion, thumbsnap, Hotpot, Craiyon, atd., atd., atd. Tyto nástroje pomáhají lidem vytvářet obrázky a z nás všech mohou být rázem umělci. Není to krása?


Obr. 1 Hvězdná obloha [1] 

Jenže co když je obrázek potřeba použít do bakalářky nebo diplomky, nedejbože do dizertace! Citovat? Necitovat? Moje ubohá hlava. :,(

Máte čtyři možnosti a ty závisí na tom, proč jste vygenerovaný obrázek použili:

  1. Jde jen o Vámi vytvořené ilustrační obrázky, nic víc.
  2. Zkoumáte přímo AI generátor, řekněme Midjourney. Zaměřujete se na jeho funkcionalitu (třeba jak jednoduše se ovládá), porovnáváte výstupy s jinými generátory aj.
  3. Pitváte jednotlivé prompty. Nejde jen o generátor obecně, ale důraz kladete na konkrétní textová zadání.
  4. Hodil se Vám obrázek od někoho jiného, jako se nám hodila ta úvodní obloha plná hvězd.

Jdeme si ukázat všechny možnosti.

------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Ve své práci máte Vámi vygenerované ilustrační obrázky. U obrázků, případně v úvodu práce stačí zmínit, že obrázky jsou Vaše a byly vytvořené pomocí konkrétního nástroje. Nic víc není potřeba.

Má práce se zaměřuje na oblíbenost piva v České republice. Ilustrační obrázky byly vytvořené v nástroji kandinsky2.


Obr. 2 Orosená pivní sklenice (vlastní obrázek, vytvořen v nástroji kandinsky-2)

------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Zkoumáte přímo generátor obrázků. Hlavně ve své práci napište, o jaký generátor se jedná. Pokud na tom budete lpět, můžete (ale nemusíte, a spíš se to nedělá) také citovat generátor jako software [2]. Důraz klaďte na verzi, kterou používáte, a na datum, kdy ji používáte. Když není generátor volně dostupný, doporučujeme tuto informaci přidat. Změna je totiž život a co platí dnes, nemusí platit zítra. :-D

Text práce:
Midjourney [3] je nový nástroj pro tvorbu umění poháněný umělou inteligencí, který prokázal, že dokáže generovat realistické a kreativní obrázky. Ve své práci se zaměřuji na porovnání Midjourney s jiným nástrojem pro tvorbu uměleckých děl, DALL-E 2 [4]. Využil jsem stabilní verzi Midjourney z 8. června 2023.

Seznam zdrojů:

[3] MIDJOURNEY. Midjourney. Program. June 8, 2023 [2023-06-08]. Dostupné z: Discord (komunikační platforma), https://discord.com/invite/midjourney. Placený přístup, pouze pro registrované uživatele.

[4] OPENAI. DALL·E 2. Program. [2022-11-03]. Dostupné z: https://labs.openai.com/. Pouze pro registrované uživatele.

------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Jsou důležité Vaše prompty, které jste použili? Pak je někam napište. Můžete rovnou k obrázku, do poznámky pod čarou, do textu práce nebo do příloh; ideálně ale pořád stejným způsobem.


Obr. 3 Fotbal (vlastní obrázek, vytvořeno v nástroji Craiyon, prompt „happy football players after scoring goal on sunny day, realistic photo“)


Obr. 4 Novozélandský rugbista (vlastní obrázek, vytvořeno v nástroji Craiyon, prompt „happy new zealand rugby player on sunny day“)

------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Nejnáročnější je, když ve své práci použijete cizí obrázek vytvořený v AI (jako my u úplně prvního obrázku v tomto článku). V tom případě citovat MUSÍTE [2]! Za autora obrázku je vždy považovaný člověk, který zadal prompt [5, 6]. A super je, pokud můžete do citace dát link na místo, kde je obrázek k dispozici.

Úplný vzor pro citování obrázku by byl takto:

Autoři obrázku. Název obrázku (což bude většinou prompt). Formát; typ zdroje. Datum vytvoření obrázku. URL obrázku (pokud URL neexistuje, tak název generátoru obrázku, verze generátoru). Datum citování. Důležité poznámky.

Obr. 5 Rozbitá kráska [7]

 


Obr. 6 Hořící tvář [8]

Seznam použitých zdrojů:

[7] TOMBARRETO. Abstract beautiful woman white strips grunge texture in the background. Obrázek; online. 2023-07-13. Midjourney. Verze 5. [citováno 2023-07-14]. Dostupné pouze pro registrované uživatele, v Midjourney Showcase.

[8] BRANDY. Face of a person entirely made of water on fire, water formed into the shape of a fashion girl face, amazing beautiful fantasy art, translucency, liquid, water. Obrázek; online. 2023-03-08. Dostupné z: https://ditlgf0hrcl4j.cloudfront.net/8dce86fd-d1fe-4f0e-ac15-9fe9eff5c813/generated.  [citováno 2023-07-14].

Pomohlo? Je to jasnější? Když budete váhat, konzultujte na mailu marta.zizienova@tul.cz. :-@

Pozn.: Pozor na to, že vydavatelé či velké citační styly se k citování AI staví jinak, takže u odborného článku posílaného do časopisu budete muset brát ohled na požadavky daného časopisu [9, 10].

------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdroje použité při napsání tohoto článku:

[1] SKORBLE. Sky Full of Stars. obrázek; online. 2022-09-08. Dostupné z: https://www.deviantart.com/skorble/art/Sky-Full-of-Stars-928801851. [citováno 2023-07-14].

[2] ZIZIENOVÁ, Marta; Pavla VRABCOVÁ; Jan KOPRNICKÝ a Luboš BĚHÁLEK. Metodika citování. webová kniha; online. 3. uprav. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2023. ISBN 978-80-7494-650-9. Dostupné z: https://publi.cz/books/2636/index.html#Cover

[3] MIDJOURNEY. Midjourney. Program. June 8, 2023 [2023-06-08]. Dostupné z: Discord (komunikační platforma), https://discord.com/invite/midjourney. Přístup pouze pro registrované uživatele.

[4] OPENAI. DALL·E 2. Program. [2022-11-03]. Dostupné z: https://labs.openai.com/. Pouze pro registrované uživatele.

[5]  LAWLER, Richard. The US Copyright Office says you can’t copyright Midjourney AI-generated images. online. 2023. In: The Verge. Dostupné z: https://www.theverge.com/2023/2/22/23611278/midjourney-ai-copyright-office-kristina-kashtanova. [citováno 2023-07-14]. 

[6]  BRITTAIN, Blake a Blake BRITTAIN. AI-created images lose U.S. copyrights in test for new technology. online. 2023-02-23. In: Reuters. Dostupné z: https://www.reuters.com/legal/ai-created-images-lose-us-copyrights-test-new-technology-2023-02-22/. [citováno 2023-07-14].

[7] TOMBARRETO. Abstract beautiful woman white strips grunge texture in the background. Obrázek. 2023-07-13. Midjourney. Verze 5. [citováno 2023-07-14]. Dostupné pouze pro registrované uživatele.

[8] BRANDY. Face of a person entirely made of water on fire, water formed into the shape of a fashion girl face, amazing beautiful fantasy art, translucency, liquid, water. 2023-03-08. Dostupné z: https://ditlgf0hrcl4j.cloudfront.net/8dce86fd-d1fe-4f0e-ac15-9fe9eff5c813/generated.  [citováno 2023-07-14].

[9]  How do I cite generative AI in MLA style? online. 2023-03-17. In: MLA Style Center. Dostupné z: https://style.mla.org/citing-generative-ai/. [citováno 2023-07-14]. 

[10]  SCHMIDT, Christian. LibGuides: Use of A.I. tools in teaching and research: Referencing images generated with an A.I. tool. online. 2023-06-06. In: University of Victoria. Dostupné z: https://libguides.uvic.ca/AI_Tools/citing_AI_images. [citováno 2023-07-14].

MZ, 15. července 2023


18. 7. 2023