Přihlásit k webu

Mediální gramotnost - téma roku 2023

V tomhle roce se věnujeme my i další knihovny v republice mediální gramotnosti. Co to je? A proč je to tak důležité? Snadná odpověď - je to užitečná dovednost, kterou potřebujeme každý den! Naštěstí si to už začínáme uvědomovat.

Tak tedy, co to vlastně je ta mediální gramotnost. Je to schopnost kriticky přemýšlet o informacích z médií, schopnost informace v médiích hledat a nacházet, koneckonců i schopnost informace do médií posílat.

Správně, média fungují oboustranně. I když nejvíce vidět je to až v posledních dvou stoletích. Ale připomeňme si nejprve lehce vývoj médií. Nejdříve to byla řeč, která udělala z tlupy zvířat společenství. Písmo dokázalo řeč přenášet časem. Vynález kodexu (klasické knihy) udělal z písma věc každodenního použití a psaní přestalo být mystickým uměním. Nicméně to byl až knihtisk a především jeho mladší sestra rotačka, které umožnily masovou produkci psaného slova. Znalosti teď byly dosažitelné všem. Rádiový přenos pak způsobil, že znalosti byly dosažitelné okamžitě, a tedy všem lidem současně. Ale byl to až vynález internetu, který umožnil, aby média byla skutečně propustná v obou stranách. Médii ve vrcholné formě vývoje jsou pak internetové sociální sítě, zde se role přelévají a splývají, každý může být čtenářem, každý může být autorem.

Jednotlivé z výše zmíněných stupínků vývoje jsou schůdky k zářivé budoucnosti lidstva. Po každém vylepšení ve světě médií nastal bouřlivý rozvoj lidské společnosti, který si ovšem vyžádal (nezřídka velmi krutou) daň. Tak, jako se šířila pravda a poznání, šířily se i lži a bludy. Každý z milníků v šíření informací nutil člověka zas a znovu přemýšlet o světě. Vždy více a usilovněji. Každý byl novou zkouškou pro naši společnost.

A o tom právě mediální gramotnost je. Zkrátka řečeno musíme umět poznat, jestli nás někdo náhodou netahá za nos, jestli nás nechce podvést jenom pro svůj vlastní prospěch. Rozebrat a posoudit to, co je nám předkládáno z různých úhlů pohledu. Kdo chce, abych tohle věděl a jaký z toho má prospěch? Je to fakt, myšlenka podpořená argumenty, nebo pouhý názor jednotlivce? A je to vůbec možné? 

Mediální gramotnost je i o tom, jak média správně používat. Co znamená ,,dát něco na Internet”. Co tam můžu dát bez obav a co by bylo hloupé zveřejnit? A jak se to má správně udělat?

Média jsou mocná, umožňují nám znát ale i vyjadřovat sebe samé, a když se o tu moc nepřihlásíme my, někdo jiný to za nás moc rád udělá.

 

 

K tématu Mediální gramotnost jsme si pro vás na každý měsíc připravili nějaký menší přehled či aktivitu. Sledujte tedy náš web, ale i Facebook a Instagram.

Přehled všech aktivit, odkazů a dalších materiálů bude během roku postupně vznikat v této tabulce. :)


18. 1. 2023