Přihlásit k webu

Právě probíhá... Open Access Week

Připomínáme si otevřenou vědu

Poslední roky změnily svět. Kdo by byl jen pomyslel na to, čeho jsme se dočkali. A proběhlé události ovlivnily společnost v celé její šířce včetně vědy. Týden otevřeného přístupu, tedy OA Week, není nová událost, kořeny jeho pořádání sahají až do roku 2009, a každý z nich má své téma. Téma, které se týká otevřeného přístupu, ale dnes už spíše otevřené vědy jako myšlenky, jako nového paradigmatu a způsobu vědecké spolupráce pro 21. století a snad i budoucnost.

Idea za otevřenou vědou je prostá, rychlá dostupnost. Tím, že jsou výsledky vědeckého bádání dostupné bez překážek komukoliv na světě, je lidstvo schopnější čelit globálním výzvám. A jak ukázaly roky světové pandemie, spolupráce je mnohem výhodnější než soupeření. O tom, jak otevřený přístup a otevřená věda fungují, je spousta článků a dalších materiálů k dispozici na webu. Mimochodem tohle okřídlené rčení moderní doby je důsledkem právě trendu otevřenosti, jenomže tentokrát otevřenosti Internetu.

Kromě bohulibé myšlenky poznání dostupného komukoliv a kdekoliv na světě má otevřená věda také daleko prozaičtější význam. Za veřejné peníze veřejné výsledky. Touto zásadou se řídí Evropská unie a hodlá ji v budoucnu rozhodně uplatňovat. Proto každý výzkumník, který stojí o peníze z veřejných grantů, by měl mít alespoň základní povědomí o tom, co a jak. Těm našim univerzitním s tím pomáháme my, Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci. Jmenovitě kolegové Marta Zizienová a Ludvík Steiner.

A univerzita se do otevřené vědy zapojuje i aktivně. Kvalifikační práce našich studentů  jsou volně dostupné všem (https://dspace.tul.cz/handle/000/1 ). Univerzita také vydává dva otevřené časopisy E+M (https://www.ekonomie-management.cz/ ) a ACC Journal (https://acc-ern.tul.cz/acc-journal).

Je týden otevřené vědy! Pro všechny, se zájmem profesním nebo klidně jen se zvědavostí, jsme tady.

JF


26. 10. 2022