Přihlásit k webu

Dotazníky pro studenty a akademiky - vaše zpětná vazba nás zajímá! :)

Velmi rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu, abychom zjistili, jak rozvíjet a inovovat naše služby. Proto by nás moc potěšilo, kdybyste věnovali několik minut svého času a vyplnili následující dotazníky. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami v roce 2022.“ 

Dotazníky můžete vyplňovat do 15. 10. 2022.
Děkujeme! :)

Dotazník pro studenty najdete zde, dotazník pro akademiky zde


10. 10. 2022