Přihlásit k webu

Zdigitalizovaní oblíbenci vol. 3

Další část zdigitalizovaných oblíbených knih. Jsou to ti oblíbenci, po kterých se vždy na začátku semestru rychle zapráší a my jich bohužel nemáme tolik. 

Některé ale z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě, a tady přidáváme další, které se do první a druhé části nevešli. Přístupné jsou ale jen v síti LIANE a najdete je klasicky v našem katalogu. :)

Seznam dalších nejžádanějších titulů:

 • KIESEWETTEROVÁ, Renáta. Deník odborné praxe Biomedicínské inženýrství. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, 2016. ISBN 978-80-7494-307-2.
 • KIESEWETTEROVÁ, Renáta. Deník odborné praxe Biomedicínská technika. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií, 2016. ISBN 978-80-7494-308-9.
 • JÁGROVÁ, Jitka a Lukáš ČAPEK. Dynamická únosnost a životnost. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-135-1.
 • Digitální holografická interferometrie: Digital holographic interferometry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-241-9.
 • HOUSAROVÁ, Blanka. Edukace žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-791-8.
 • DANČOVÁ, Petra a Jan NOVOSÁD. Exercises from heat transfer. Liberec: Technical university of Liberec, Faculty of mechanical engineering, Department of power engineering equipment, 2016. ISBN 978-80-7494-324-9.
 • KALÁBOVÁ, Helena. Etika v pomáhajících profesích. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-749-9.
 • DVOŘÁK, Václav. Flow in nozzles and diffusers. Vydání 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2018. ISBN 978-80-7494-398-0.
 • DVOŘÁK, Václav. Flow in nozzles and diffusers. Vydání 2. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2018. ISBN 978-80-7494-398-0.
 • PŘÍHONSKÁ, Jana a Jiří BŘEHOVSKÝ. Kombinatorika v primární škole: rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-447-5.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • DVOŘÁK, Václav. Mechanika tekutin 1. 2. opravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2017. ISBN 978-80-7494-368-3.
 • DVOŘÁK, Václav. Mechanika tekutin 2. 2. opravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra energetických zařízení, 2017. ISBN 978-80-7494-377-5.
 • BRZEZINA, Miroslav a Jiří VESELÝ. Některá důležitá čísla. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. ISBN 978-80-7494-037-8.
 • ŠULC, Jaroslav. Obnovitelné zdroje energie. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-235-8.
 • HRUŠ, Tomáš. Příklady z plasticity. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-192-4.
 • DVOŘÁK, Václav. Proudění v tryskách a difuzorech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-457-3.
 • HOUSAROVÁ, Blanka. Řečová výchova pro žáky s MP a poruchami autistického spektra. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-790-1.
 • ŠOLC, Petr. Skupinová dynamika a práce se školní třídou. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-792-5.
 • THELENOVÁ, Kateřina. Teorie sociální práce I. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. ISBN 978-80-7372-767-3.
 • THELENOVÁ, Kateřina. Teorie sociální práce II. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-895-3.
 • TOMEH, Elias. Technická diagnostika: vibrační diagnostika strojů a zařízení. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-174-0.
 • MICHALOVÁ, Zdeňka. Vybrané aspekty aktuální školské legislativy a jejího vývoje. Liberec: Technická univerzita, 2011. ISBN 978-80-7372-718-5.
 • HASPROVÁ, Olga a Zdeněk BRABEC. Základy účetnictví podnikatelských subjektů. Vydání 2. aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra financí a účetnictví, 2019. ISBN 978-80-7494-490-1.
 • ŠEMBERA, Jan. Vlivy změn klimatu na životní prostředí a zemní stavby (metodika). Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, 2014. ISBN 978-80-7494-086-6.
 • KALAJCIDISOVÁ, Daniela a Jana KONVALINKOVÁ. Člověk a jeho svět v pohádkách, písních a říkadlech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-388-1.
 • KALAJCIDISOVÁ, Daniela a Jana KONVALINKOVÁ. Environmentální výchova v pohádkách, písních a říkadlech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018. ISBN 978-80-7494-387-4.

Pro další tituly přejděte do našeho katalogu. 

Pokud byste si nevěděli rady, napište paní Schusterové na: pavlina.schusterova@tul.cz.


6. 11. 2020