Přihlásit k webu

Pozor na nakladatelství Lambert Academic Publishing

Častěji a častěji chodí našim kolegům a akademickým pracovníkům e-mail s nabídkou na publikování v nakladatelství Lambert Academic Publishing (LAP). 

Nedávno jsme informovali o predátorech a predátorských časopisech. LAP je typickým úkazem predátorů, proto na e-mail od nich neodpovídejte, ani u nich nic nepublikujte. 

Před nakladatelstvím LAP v minulosti už varovala řada univerzit v ČR i ve světě, např. VŠE, TU Delft, Bond University a další. Další informace jsou snadno dohledatelné na internetu.

V případě, když si nebudete jistí některým z časopisů, nebo vám přijde podezřelý e-mail
s nabídkou na publikování, můžete se obrátit na paní Martu Zizienovou na marta.zizienova@tul.cz nebo na predator@tul.cz.


5. 6. 2019