Aktivity

Realizované aktivity

26. 9. 2017 se u nás uskutečnil workshop Open Access - Strategie univerzit.

22. - 24. 5. 2017 proběhl "Praxiswoche" v Krajské vědecké knihovně a knihovně v Görlitz.

9. 5. 2017 se studenti a mladí vědci z partnerských institucí setkali na kurzech informační kompetence v Chemnitz (program).

29. 3. 2017 proběhl workshop "Konsorční pořízení elektronických médií, MVS, semestrální aparáty"(program).

31. 1. 2017 proběhla zahajovací akce v knihovně Technické univerzity v Chemnitz (program).

17. – 18. 1. 2017 se uskutečnil workshop "Technické vybavení Prostoru učení" (program CZE / Programm DEU).

Od 1. 1. 2017 získala UKN TUL přístup ke dvěma kolekcím databáze vědeckých časopisů Taylor & Francis (Business Management & Economics Collection a Science & Technology Library). Přístup k databázi je ze všech počítačů TUL přes: tandfonline.com.

Od 1. 10. 2016 mohou uživatelé UKN TUL v rámci projektu zdarma využít mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z fondů našich německých partnerských knihoven:
Technische Universität Chemnitz - Universitätsbibliothek - katalog, návod
Hochschule Zittau/Görlitz - Hochschulbibliothek - katalog, návod

Vybírat můžete také z fondů našich českých partnerských knihoven:
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - katalog, návod
Krajská vědecká knihovna v Liberci - katalog, návod

 

Plánované aktivity

26. 10. 2017 proběhnou kurzy informační kompetence pro studenty a mladé vědce, tentokrát v Plzni.

                                                                                                                                                                

Am 31. 1. 2017 findet in der UB der Technischen Universität Chemnitz die Eröffnungsveranstaltung statt.

In der Zeit vom 17. 1 . - 18. 1. 2017 fand ein Workshop Zur technischen Ausstattung des Lehrraums statt (program CZE / Programm DEU).

Seit dem 1. 1. 2017 besitzt die UB der TUL den Zugang zu den Datenbänken der wissenschaftlichen Zeitschriften von Taylor & Francis (Business Management & Economics Collection und Science & Technology Library). Der Zugang zu den Datenbänken ist von allen Computern der TUL möglich, und zwar über die Adresse: tandfonline.com.

Seit dem 1. 10. 2016 können die Nutzer der UB der TUL im Rahmen des Projektes kostenlos den Service der Fernleihe aus den Fonds unserer Partneruniverstäten nutzen:
Technische Universität Chemnitz – Universitätsbibliothek - katalog
Hochschule Zittau/Görlitz – Hochschulbibliothek - katalog
Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - katalog
Krajská vědecká knihovna v Liberci - katalog