Přihlásit k webu

Pokyny pro elektronické publikování

V případě volby elektronické formy publikace doporučujeme publikovat prostřednictvím univerzitního portálu etul.publi.cz.

 

Možnosti publikování

1. V jakém formátu chcete publikovat?

  • a) HTML 5 - umožňuje interaktivní a multimediální doplňky, text je šifrován a chráněn proti zneužití; doba programování cca měsíc; cena 15 - 80 000,- Kč dle náročnosti zahrnutých prvků (možnosti financování či grantů lze konzultovat s Mgr. Jitkou Venclákovou, jitka.venclakova@tul.cz).
  • b) PDF - doba publikování do 1 týdne

2. Jakým způsobem bude publikace zpřístupňována?

  • a) bez omezení - volně pro všechny
  • b) pouze studentům a zaměstnancům univerzity přes Shibboleth
  • c) k prodeji - cenu určuje autor (katedra); provize pro firmu činí 11,5 % prodejní ceny bez DPH; údaje k fakturaci předává knihovna fakultě vždy na konci kalendářního roku.

Jak postupovat?

  • a) v případě volby formátu HTML 5 kontaktujte Bc. Janu Řípovou (jana.ripova@tul.cz). Budete spojeni s programátorem firmy, který s vámi bude publikaci průběžně konzultovat (doporučí multimediální prvky, připraví vzorovou kapitolu).
  • b) v případě volby formátu PDF zašlete soubor a obálku (nejlépe formát png, rozlišení 216 x 288 px) Bc. Janě Řípové (jana.ripova@tul.cz). Přidejte informaci o způsobu zpřístupnění (zda chcete publikaci volně nebo pouze studentům a zaměstnancům či k prodeji).