Přihlásit k webu

Služby

Univerzitní knihovna poskytuje řadu služeb pro své uživatele i pro veřejnost. Mezi nejrozšířenější službu patří půjčování dokumentů. V UKN si nemusíte půjčit nutně knihy, ale také: e-knihy, audioknihy, časopisy, společenské hry a mnoho dalších. 

Studentům TUL zajišťuje UKN zdarma přístup do placených databází. Jejich seznam naleznete zde.

Dále UKN zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce v souladu s aktuálně platnou směrnicí rektora č. 5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací. Plné texty prací jsou dostupné v on-line katalogu knihovny či v repozitáři DSpace.

V knihovně je též připraveno množství českých i zahraničních periodik. Výpůjční doba těchto dokumentů je jeden týden (7 dní), nejnovější číslo je vždy prezenční.

 

Seznam všech služeb najdete v postranním panelu.

Kde je ručička ✍, tam naleznete online formuláře. 

Sledujte též naše stránky, sekci novinky, případně profily knihovny na sociálních sítích.