Přihlásit k webu

Školení a výuka

Na požádání Vám můžeme pomoci s těmito tématy:

 • autorský zákon
 • citace dle ISO 690
 • Citace Pro
 • české normy
 • elektronické informační zdroje na TUL
 • elektronické informační zdroje v Liberci
 • informace (druhy, evaluace)
 • jednotlivé databáze z aktuálně předplacených (ProQuest, Scopus, Web of Science aj.)
 • katalogy knihoven, souborné katalogy
 • KVKLI či ostatní knihovny v Liberci (exkurze)
 • Moodle
 • open access
 • patentové rešerše
 • rešerše
 • UKN TUL (exkurze)
 • věcné klasifikace (systematické, předmětové)
 • volně dostupné databáze
 • zahraniční normy
 • Zotero
  aj.

pro koho:

pro studenty a zaměstnance TUL (vč. individuálních konzultací)

zaměření:

přizpůsobuje se konkrétnímu oboru a posluchačům

místo konání:

v případě potřeby je možné zajistit v UKN

časová dotace:

 

přizpůsobuje se požadavkům vyučujících a studentů (od 30 min. do 4 hodin)

 

Kontakt
e-mail:

marta.zizienova@tul.cz

STAG

tel.: 485 352 554