Přihlásit k webu

Registrace

Registrace je pro studenty a zaměstnance TUL zdarma. Stačí přijít do knihovny nebo na pobočku
s ISIC nebo ITIC kartou a vyplnit přihlášku.

Externí čtenáři se mohou registrovat za symbolických 25,-. Tato cena je za externí průkazku. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti.

Registrace je platná jeden rok a čtenář se při ní zavazuje dodržovat pravidla stanovená
Knihovním a organizačním řádem Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci.

 

Při ukončení studia studentům potvrzujeme na výpůjčních listech, že vrátili všechny knihy a splatili případné pokuty. Stačí přijít na informace v hlavní budově UKN nebo na pobočku E2 s výstupním listem fakulty.