Přihlásit k webu

Citace PRO

Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při tvorbě citací, institucionální přihlašování a další funkce. Více informací naleznete na stránkách služby.

Služba je implementována v on-line katalogu, studenti a zaměstnanci se mohou přihlašovat přes shibboleth.

Kurzy Citace PRO jsou zaměřeny na oblast citování a na práci s odbornou literaturou. Umožňují vyučujícím získat nezbytné kompetence pro efektivní práci se studenty, kteří potřebují pedagogické vedení při psaní svých odborných prací (maturitní, SOČ, apod.).

 

citacePRO