Přihlásit

Biblioboxy

Umožňují vrátit vypůjčené dokumenty z UKN.

1/ Studentský klub v budově E2: 6.00 – 20.00 hod.
Adresa: Studentská 1402/2, Liberec 1

2/ Harcov – koleje – blok C: vstup na kartu, non stop.
Adresa: 17. listopadu 586/6, Liberec 15

Knihy se sváží do hlavní budovy každý den s poštou, jejich vrácení tak může proběhnout až druhý den.

Bibliobox