Přihlásit k webu

Kontakty


Vedení knihovny

     
Mgr. Jitka Vencláková (ředitelka; databáze, nákup a trialy) jitka.venclakova@tul.cz 485 35 2516
Andrea Hönigová (sekretariát)   andrea.honigova@tul.cz 485 35 2553


Oddělení akvizice a zpracování

     
Mgr. Jiří Fišer (katalogizace, rešerše) jiri.fiser@tul.cz 485 35 2201
Naďa Haščáková (akvizice, odpisy) nada.hascakova@tul.cz 485 35 2565
Lenka Masaříková, DiS. (periodika) lenka.masarikova@tul.cz 485 35 2554
Věra Tumajerová (kvalifikační práce, normy)   vera.tumajerova@tul.cz 485 35 2250


Oddělení meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

     
Jaroslava Samešová (MVS, DDS) jaroslava.jirova@tul.cz 485 35 2550


Oddělení knihovnických a informačních služeb

     
Zdeňka Vyšohlídová (MVS)   zdenka.vysohlidova@tul.cz 485 35 2550
Barbora Schmidtová, DiS. (web, sociální sítě)   barbora.schmidtova@tul.cz 485 35 2214
Jana Sluková   jana.slukova@tul.cz 485 35 2549
Ludvík Steiner (služby katedrám) ludvik.steiner@tul.cz 485 35 2549
Mgr. Adama Zizien (pobočka E2)   adama.zizien@tul.cz 485 35 3588


Oddělení digitalizace

     
Bc. Pavlína Schusterová pavlina.schusterova@tul.cz 485 35 2475


Oddělení vědeckých služeb

     
Ing. Igor Kopetschke (e-learning)   igor.kopetschke@tul.cz 485 35 3673
Bc. Jana Řípová, DiS. (e-shop, eTUL)   jana.ripova@tul.cz 485 35 2550
Mgr. Markéta Trykarová (DSpace, DOI)   marketa.trykarova@tul.cz 485 35 2230
Mgr. Marta Zizienová (informační výchova) marta.zizienova@tul.cz 485 35 2554


Oddělení správy fondů

     
Šárka Kratochvílová sarka.kratochvilova@tul.cz 485 35 2546
Jaroslav Nosek jaroslav.nosek2@tul.cz 485 35 2230
Iva Siková iva.sikova@tul.cz 485 35 2555


Oddělení prodeje

     
Bc. Kateřina Grulišová (prodejna skript)   katerina.grulisova@tul.cz 485 35 3190