Přihlásit

Kontakty


Vedení knihovny

     
Mgr. Jitka Vencláková (ředitelka) jitka.venclakova@tul.cz 485 35 2516
Andrea Hönigová (sekretariát)   andrea.honigova@tul.cz 485 35 2553


Oddělení akvizice a zpracování

     
Mgr. Jiří Fišer (katalogizace, rešerše) jiri.fiser@tul.cz 485 35 2201
Naďa Haščáková (akvizice, odpisy) nada.hascakova@tul.cz 485 35 2565
Lenka Masaříková, DiS. (periodika) lenka.masarikova@tul.cz 485 35 2554
Věra Tumajerová (kvalifikační práce, normy)   vera.tumajerova@tul.cz 485 35 2250


Oddělení meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

     
Jaroslava Samešová (MVS, DDS) jaroslava.jirova@tul.cz 485 35 2550
Zdeňka Vyšohlídová (MVS) zdenka.vysohlidova@tul.cz 485 35 2550


Oddělení knihovnických a informačních služeb

     
Katarína Heršálková   katarina.hersalkova@tul.cz 485 35 2549
Bc. Václav Ovčačík (web, sociální sítě) vaclav.ovcacik@tul.cz 485 35 2514
Jana Sluková   jana.slukova@tul.cz 485 35 2549
Ludvík Steiner ludvik.steiner@tul.cz 485 35 2546
Mgr. Adama Zizien (pobočka E2)   adama.zizien@tul.cz 485 35 3588


Oddělení digitalizace

     
Bc. Pavlína Schusterová   pavlina.schusterova@tul.cz 485 35 2475


Oddělení vědeckých služeb

     
Ing. Igor Kopetschke (e-learning)   igor.kopetschke@tul.cz 485 35 3673
Mgr. Lenka Kovaříková (DSpace, DOI, služby katedrám) lenka.kovarikova@tul.cz 485 35 2230
Mgr. Marta Zizienová (informační výchova) marta.zizienova@tul.cz 485 35 2554


Oddělení správy fondů

     
Šárka Kratochvílová sarka.kratochvilova@tul.cz 485 35 2546
Jaroslav Nosek jaroslav.nosek2@tul.cz 485 35 2230
Iva Siková   iva.sikova@tul.cz 485 35 2555


Oddělení prodeje

     
Bc. Kateřina Grulišová (prodejna skript)   katerina.grulisova@tul.cz 485 35 3190