Přihlásit k webu

Nový knihovní a organizační řád

Univerzitní knihovně se pro větší přehlednost rozdělil Knihovní a organizační řád vedví. Mimoto v něm přibyla také aktualizovaná sekce o Ochraně osobních údajů, aby příznivci GDPR měli co číst :)

Tyto a další změny můžete nalézt v sekci O knihovně - Základní dokumenty - Knihovní a organizační řád.


4. 5. 2018