Přihlásit k webu

Zkušební přístupy

Naši drazí čtenáři

na celý únor tohoto roku jsme pro Vás zajistili zkušební přístupy do těchto databází, které už všechny fungují bez problému:

  • MIT Press - články a časopisy z mnoha oborů vydávané stejnojmenným univerzitním nakladatelstvím 
  • PNAS - Proceedings of the National Academy of Science - rovněž multioborový zdroj
  • Human Kinetics Library - z oborů: fyzické zdraví, sport a tělesná kondice - až do konce března! 

Určitě zkoušejte, jak je libo, v případě, kdyby nastal nějaký problém, napište na: marta.zizienova@tul.cz . 

     

                               


2. 2. 2021