Přihlásit k webu

Zdigitalizovaní oblíbenci vol. 2

Každý začátek semestru je stejný - po oblíbencích se zapráší během jednoho dne a nám se stále množí rezervace a dotazy na knihy, které jsou již bohužel rozpůjčované.

Některé knihy z těchto oblíbených máme naštěstí i v elektronické podobě, a tady přidáváme další, které se do první části nevešli. Přístupné jsou ale jen v síti LIANE a najdete je klasicky v našem katalogu. :)  

Seznam dalších nejžádanějších titulů: 

 • KRAFT, Jiří, Šárka LABOUTKOVÁ, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Ekonomie I pro neekonomické studijní programy. Vydání třetí, aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2018. ISBN 978-80-7494-402-4.
 • VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vydání 2., doplněné a přepracované. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele: psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha: Grada, 2018. Psyché. ISBN 978-80-271-0586-1.
 • HORVÁTHOVÁ, Petra, Jiří BLÁHA a Andrea ČOPÍKOVÁ. Řízení lidských zdrojů: nové trendy. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1.
 • GURINOVÁ, Kateřina a Vladimíra VALENTOVÁ. Základy práce s programem STATGRAPHICS Centurion XVII. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-261-7.
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vydání 2., doplněné a přepracované. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
 • MARŠÍKOVÁ, Kateřina a Magdalena ZBRÁNKOVÁ. Úvod do managementu I. 3. aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra podnikové ekonomiky a managementu, 2017. ISBN 978-80-7494-367-6.
 • KOCOUREK, Aleš a Iva NEDOMLELOVÁ. Makroekonomie I: repetitorium a praktikum. Vydání sedmé, aktualizované. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2018. ISBN 978-80-7494-401-7.
 • KRAFT, Jiří, Pavla BEDNÁŘOVÁ a Aleš KOCOUREK. Mikroekonomie II. Vydání třetí, upravené. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Katedra ekonomie, 2019. ISBN 978-80-7494-498-7.

Pro další tituly přejděte do katalogu. :) 

Pokud byste si nevěděli rady, napište paní Schusterové na: pavlina.schusterova@tul.cz.


23. 10. 2020