Přihlásit k webu

Open Access Week 19.- 25.10.

Rok 2020 je bezesporu z hlediska světové historie rokem významným. Významným i pro Open Access a ano, souvisí to s pandemií.

Vědci mají oproti normálním lidem jednu velkou nevýhodou, vědí toho tolik, že jim to umožňuje předvídat události, které se ještě nestaly. Běžný uživatel světa toho naproti tomu ví tak málo, že mu to sotva umožňuje smířit se s věcmi, které se už odehrály.

To zní jako zásadní komunikační překážka, pokud odborné kruhy varují před nějakým nebezpečím. Naštěstí pro obecné obyvatelstvo stává se, že odborné kruhy se neshodnou s odbornými čtverci,
a tudíž se vždycky může říct, že se to vlastně ještě pořádně neví a nezabývat se tím vůbec.

Ve starých dobrých časech to bylo jednodušší, názor vyšší autority byl automaticky považován za pravdu. Od vynálezu vědecké metodologie se ale věci zkomplikovaly, bylo třeba je dokázat.
A důkaz zveřejnit, a pak důkaz zopakovat, a pak se vypořádat s námitkami. Hrůza.

Nicméně vědecká komunikace se odehrává výhradně ve vědeckých časopisech. Odborné tiskoviny jsou drahé, práce na nich je pomalá a málo lidí si je může dovolit koupit. Problém vyřešen, vědecká diskuze se v nich značně vleče a co se vleče, neuteče.

Ale ouha. Kybernetická revoluce způsobila, že si pár koumáků řeklo: Proč bychom měli čekat na nový článek dva roky, když si ho můžeme poslat přes internet hned? A kde je sdílení, tam je
i stahování… A pak si jiná parta lidí řekla: Dobře, je tady nový směr, nové možnosti, pojďme tomu dát nějakou formu - a vznikl Open Access (Otevřený přístup).

Nové směry se zpravidla nelíbí směrům starým. Nakladatelé se k celé věci stavěli s… nedůvěrou. Otevřený přístup totiž staví komercializaci vědeckých informací na hlavu. V Otevřeném přístupu zaplatí autor nakladateli, aby jeho článek zveřejnil zdarma! To zavání ušlým ziskem.
Cena za Otevřený přístup u nakladatelů tak není vůbec malá, pohybuje se od 5.000 do 35.000 Kč,
v prostředí skromné české univerzity.

Zastánci Otevřeného přístupu jej budou nejspíš obhajovat, jak je úžasný a skvělý, ale pravdou je, že není levnější, ani jednodušší, ani spolehlivější a má své vlastní problémy.

Ale je rychlejší - o hodně rychlejší.

A rychlost vědeckého výzkumu je fajn, když nastane opravdu problém. A tím nemyslím nějakou trapnou změnu klimatu, která způsobí stěhování národů za nějakých dvě stě let, ale pořádnou celosvětovou pandemii, která zabíjí miliony lidí a rozvrací hospodářství už dnes!

Vědecký výzkum je naší jedinou nadějí, jestli se lidé nechtějí vrátit zpátky k životu v lůně matky přírody, a to platí obecně. A čím rychlejší, tím lepší. (Jistě, etická a společenská stránka, ale je
i etický a společenský výzkum.)

A proto Technická univerzita v Liberci podporuje Otevřený přístup. Náklady na 45 článků činily
v minulém roce cca 900 000 Kč, články co si publikujeme sami nepočítaje. Ale jaká je správná cena za investici do budoucnosti?

Jiří Fišer


16. 10. 2020