Přihlásit k webu

DSpace, archivace a DOI

Máte hotovu bakalářku, chcete jí někde uložit, ale máte strach, že vám jí sebere voda? Tak se toho už bát nemusíte, protože máme repozirář DSpace! Slyšeli jste o něm už?

DSpace je elektronická služba pro sběr, uchování a zprostředkovávání elektronických materiálů. Repozitáře jsou důležité nástroje pro zachování odkazu organizace; usnadňují elektronické uchovávání a akademickou komunikaci.

Nenajdete zde jen práce studentů, ale také časopisy, výukové materiály, technické zprávy apod. Všechno zůstává uložené, takže se nemusíte obávat, že byste přišli o důležité práce a dokumenty. Nedávno se např. "přetransformovaly" všechny bakalářské práce do DSpace, dělal se v něm pořádek, takže teď už najdete vše krásně přehledné.

Nahráním souboru autor souhlasí s uložením a zveřejněním plného textu dokumentu v repozitáři DSpace TUL.

V případě, že byste chtěli zveřejnit vaší práci, stačí vyplnit formulář zde.

 

DOI (Digital Object Identifier)

Mimo jiné nám můžete zaslat i žádost o přidělení DOI - identifikátoru pro digitální objekty umístěné na internetu. Slouží především k přesměrování na URL. Když se URL s přestěhováním na jiný server mění, DOI zůstává stejný.

Univerzitní knihovna přiděluje DOI v rámci Technické univerzity v Liberci.

Též můžete vyplnit formulář zde.

V případě dotazů se můžete obrátit na paní Trykarovou na email marketa.trykarova@tul.cz .


20. 11. 2019