Přihlásit k webu

Seznamte se s rešerší

Rešerše je nalezení zdrojů informací k nějaké otázce nebo problému, o kterém máte napsat nějaké pojednání nebo připravit referát, prezentaci či přednášku.

Zadat si u nás rešerši znamená, že náš rešeršér pan Fišer prohledá dostupné informační zdroje např. databáze odborných článků, patentové databáze, katalogy knihoven apod, a pošle vám výsledek. Shromáždění a prostudování vybrané literatury je základním předpokladem k vytvoření vaší odborné práce. Díky rešerši si utřídíte základní poznatky a východiska.

S vývojem a dostupností internetu a počítačů si dnes čtenáři vyhledávají spoustu informací sami, nicméně rešeršér vám může najít i ty méně zjevné prameny.

Typy rešerše:

  • základní
  • rozšířená
  • patentová
  • citační analýza

Rešerše zpracováváme pro zaměstnance či doktorandy TUL zdarma. Ostatní čtenáři UKN platí za každou započatou hodinu rešeršéra 160,-. Rešerše studentům neprovádíme, ale pomáháme jim naučit se základy rešeršní práce.

V případě zájmu o rešerši vyplňte formulář zde.


17. 9. 2019