Přihlásit k webu

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba je knihovnická služba, která umožňuje uživateli půjčení dokumentu prostřednictvím jiné knihovny.

Požádaná knihovna poskytne ze svého fondu dokument, o který si uživatel zažádá a to převážně formou výpůjčky nebo kopie dokumentu. Jedná se o vzájemnou spolupráci mezi knihovnami.

 

Postup objednávky MVS

Možnost objednat si MVS mají studenti, zaměstnanci TUL i externí uživatelé či jiné organizace/ knihovny. Je třeba jen mít v knihovně platnou registraci.

Postup je v případě UKN TUL takový, nejdříve se podívat do katalogu, zda tento dokument knihovna již nevlastní.

V případě, kdy knihovna dokument nevlastní, přejděte na připravený formulář a vyplňte jej. Ten následně převezme paní Jaroslava Samešová (jaroslava.jirova@tul.cz). Ta vám požadavek vyřídí. Jakmile bude kniha u nás, budeme vás e-mailem informovat.

Pokud požadovaný dokument nevlastní žádná knihovna v ČR, lze požádat o výpůjčku ze zahraničí.

Tato služba je placená. Ceník naleznete nad formulářem u výše uvedeného odkazu.


8. 5. 2019