Přihlásit k webu

Závěrečné práce

Knihovna zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce v souladu s aktuálně platnou směrnicí rektora č. 5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací.

Plné texty prací jsou dostupné v on-line katalogu knihovny či v repozitáři DSpace.