Přihlásit

Závěrečné práce

Knihovna zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce v souladu se směrnicí rektora č.  5/2018 Jednotná úprava a zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací.

Plné texty prací jsou dostupné v on-line katalogu knihovny či v repozitáři DSpace.