FAQ

Časté dotazy čtenářů:

 

Kolik se může půjčovat knih?

Počet všech vypůjčených dokumentů je omezen na dvacet.


Na jak dlouhou dobu se půjčují dokumenty?

Skripta a učebnice na 2 měsíce (60 dnů), knihy na 1 měsíc (30 dnů), zaměstnanci TU si mohou půjčit knihy na 2 měsíce.
Časopisy a hry se půjčují na týden (7 dnů), nejnovější číslo časopisu je k dispozici vždy pouze prezenčně. Neknižní dokumenty jako CD, DVD apod. mají výpůjční lhůtu 2 týdny (14 dnů). Stejnou lhůtu mají také čtečky e-knih.
Všechny výpůjčky lze 2x prodloužit (pokud není informační pramen zarezervován jiným uživatelem).


Jak si mám prodloužit knihu?

Klikneme na katalog OPAC -> v pravém horním rohu na Přihlásit se -> po přihlášení klikneme na Můj účet -> Výpůjčky -> Prodloužit hromadně; nebo kliknutím na zelené kolečko vedle jednotlivých výpůjček.


Jak dlouho trvá přinesení požadované knihy ze skladu?

3-15 minut (podle četnosti požadavků). V případě předchozí objednávky přes katalog na Vás budou knihy čekat u výpůjčního pultu.


Musí se průkazka prodlužovat každý rok?

Ano.


Co znamená červený pruh, kterým jsou polepeny některé knihy ve studovnách?

Červený pruh znamená pouze prezenční výpůjčku (určeno ke studiu pouze v knihovně).


Zpřístupňování diplomových prací:

právní názor Doc. JUDr. Martin Boháčka, CSc. z VŠE v Praze, který uvádí “.. v § 35 odst 3 AutZ je škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení stanovena zákonná licence k užití školního díla “nevýdělečně ke své vnitřní potřebě”. Jedná se o výjimku z pravidla, které jinak výlučné právo na využití školního díla zákon přisuzuje autorovi, tj. škola nebo školské či vzdělávací zařízení může takto školní dílo (tj. diplomovou, disertační i semestrální práci) užít bez svolení autora - studenta i bez zaplacení zvláštní odměny za toto užití. Oprávnění školy zde vzniká již ze zákona, není k tomu třeba licenční či jiné smlouvy“....... Proto jsem přístup k závěrečným pracem v tomto smyslu upravil.. Nijak se nebráním tomu, aby byly DP zpřístupňovány (kopírovány), ale kloním se k tomu, že by toto mělo být v přehledném a jasným pravidlům podléhajícím systému. Současný stav je přechodným stavem. V širší spolupráci se připravuje systém, který toto umožní. K jeho zprovoznění je však nutno provést legislativní a technologické kroky, které musí na sebe jasně navazovat. Kromě digitalizace a konverze vybraných DP (opět různá právní závazná omezení) v rozsahu let 1993-2003 se připravuje systém pro celou správu a zpřístupnění DP v elektronické formě. Jeho spuštění však závisí i na přístupu jednotlivých fakult. UKN tak jako v jiných případech musí akceptovat různá rozhodnutí učiněná mimo UKN na půdě TUL.


Může si autor po nějaké době vyzvednout závěrečnou práci?

Rozhodnutím ředitele se závěrečné práce uložené v Univerzitní knihovně nevydávají.

Jak se z domova dostanu do databází?

Z domova se můžete připojit prostřednictvím institucionálního loginu nebo virtuální privátní sítě (Virtual Private Network, viz http://liane.tul.cz/cz/VPN).