Přihlásit k webu

Služby

Univerzitní knihovna poskytuje řadu služeb pro své uživatele i pro veřejnost.
Jejich seznam najdete v postranním panelu.

Kde je ručička ✍, tam naleznete online formuláře.