Akvizice

Oddělení akvizice zajišťuje nákup a doplňování fondu knihovny, převážně dle požadavků jednotlivých fakult univerzity.
             

Provozní doba:  
pondělí – pátek: 8.30 – 16.00 hod.                                                                        
   
Kontakt:  
e-mail: nada.hascakova@tul.cz
tel.: 485 532 565