Rešerše

Na požádání Vám můžeme zpracovat rešerši (soupis literatury na dané téma).

Zpracování rešerše k získání vysokoškolských titulů neprovádíme, můžeme však studenty zaškolit.

Kontakt:

e-mail: jiri.fiser@tul.cz                 
tel.: 485 352 501