Registrace

Registrace je pro studenty a zaměstnance TUL zdarma. Stačí přijít do knihovny nebo na pobočku
s ISIC nebo ITIC kartou a vyplnit přihlášku.

Externí čtenáři se mohou registrovat za symbolický poplatek 6,- Kč na zalaminování čtenářského průkazu. Žadatel je povinen předložit průkaz totožnosti.

Registrace je platná jeden rok a čtenář se při ní zavazuje dodržovat pravidla stanovená
Knihovním a organizačním řádem Univerzitní knihovny Technické univerzity v Liberci.