Informační výchova

Na požádání Vám můžeme pomoci s těmito tématy:

 • autorský zákon
 • citace dle ISO 690
 • Citace Pro
 • české normy
 • elektronické informační zdroje na TUL
 • elektronické informační zdroje v Liberci
 • informace (druhy, evaluace)
 • jednotlivé databáze z aktuálně předplacených (ProQuest, Scopus, Web of Science aj.)
 • katalogy knihoven, souborné katalogy
 • KVKLI či ostatní knihovny v Liberci (exkurze)
 • Moodle
 • open access
 • patentové rešerše
 • rešerše
 • UKN TUL (exkurze)
 • věcné klasifikace (systematické, předmětové)
 • volně dostupné databáze
 • zahraniční normy
 • Zotero
  aj.

 

pro koho:

 

pro studenty a zaměstnance TUL (vč. individuálních konzultací)

 

zaměření:

 

přizpůsobuje se konkrétnímu oboru a posluchačům

 

místo konání:

 

v případě potřeby je možné zajistit v UKN (přednáškový sál pro max. 70 osob)

 

časová dotace:

 

 

přizpůsobuje se požadavkům vyučujících a studentů (od 30 min. do 4 hodin)

 

 

Kontakt:

e-mail: marta.zizienova@tul.cz                     
tel.: 485 352 554