DOI

DOI (Digital Object Identifier) je standardní identifikátor pro digitální objekty umístěné na internetu. Je přidělován konkrétní publikaci, např. článku v online časopise.

Slouží především k přesměrování na URL. Zatímco URL se s přestěhováním na jiný server mění, DOI zůstává stejný. Pro zjišťování aktuálního umístění digitálních objektů slouží Handle System. V rejstříku jsou kromě DOI a URL ukládána i metadata (popis) digitálního objektu.
Pro vyhledávání slouží DOI resolver.

Univerzitní knihovna přiděluje DOI v rámci Technické univerzity v Liberci.

Kontakt:
e-mail: lenka.kovarikova@tul.cz 
tel.: 485 352 230
   

 

DOI