ISI Web of Knowledge

Řešitelem projektu je Knihovna AV ČR, v.v.i. Díky tomuto projektu je zajištěn přístup do databáze Web of Science do konce roku 2017 (včetně dvou let udržitelnosti).