Přihlásit k webu

Digitalizace

Oddělení digitalizace patří mezi specializovaná pracoviště Univerzitní knihovny TUL. V rámci procesu digitalizace zde dochází k převodu původních tištěných dokumentů do jejich digitální podoby. Výsledné digitální kopie jsou pak archivovány v repozitáři a zpřístupňovány prostřednictvím digitální knihovny. Jsou dostupné pouze v knihovně, resp. v areálu TUL (přístup je vázán na IP adresu TUL) a z důvodů zákonných omezení nejsou vzdáleně přístupné.

Digitalizační pracoviště, které je vybaveno hned několika druhy knižních skenerů s příslušným softwarovým vybavením a dalším softwarem určeným ke zpracování digitalizátů, nabízí tyto služby:

  • digitalizace knih, časopisů, článků, archiválií atd .
  • digitalizace vlastního fondu (vlastním výběrem nebo zájmem uživatelů), na objednávku či
    v rámci projektů
  • dlouhodobé uchovávání digitalizátů v repozitáři
  • zpřístupňování digitalizátů prostřednictvím digitální knihovny
  • digitalizace knih pro studenty se specifickými potřebami

Digitalizační oddělení spolupracuje v rámci ochrany kulturního dědictví na různých projektech digitalizace převážně historických fondů. Zde se jedná o tzv. komerční digitalizaci. Jde např. o účast v projektu Krajské digitalizace.

Zdigitalizovaná díla jsou zálohou papírových knih, jež mohou být časem poškozeny, opotřebeny či zničeny. Zároveň slouží jako další možnost přístupu k dokumentu, jehož papírová verze není přístupná a to buď z toho důvodu, že je dokument rozpůjčovaný nebo existuje pouze v prezenční formě.

V případě zájmu o digitalizaci dokumentů nás neváhejte kontaktovat:

e-mail:  pavlina.schusterova@tul.cz
tel.: 485 352 475
   

Digitalizace