Závěrečné práce

Knihovna zpřístupňuje vysokoškolské kvalifikační práce v souladu se směrnicí rektora č. 2/2014 Zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních a rigorózních prací a jejich základní jednotná úprava.

Plné texty prací obhájených od roku 2006 jsou dostupné v on-line katalogu knihovny či v repozitáři DSpace.

Starší práce jsou v elektronické podobě zpřístupňovány na vybraných počítačích v suterénu u cizojazyčných knihoven.