Normy

Knihovna vlastní více než tisíc tištěných norem a další nabízí na CD. V současnosti také poskytujeme přístup do databáze ČSN online, kde je možné dohledat plné texty všech platných českých norem.

Normy jsou dostupné k prostudování pouze v prostorách knihovny. Přístup do databáze ČSN online je na PC v cizojazyčné knihovně v suterénu hlavní budovy a na pobočce E2 v prostorách studentského klubu.

V případě zájmu oslovte zaměstnance knihovny, kteří Vám rádi pomohou.

Požadavky na objednávky norem řeší paní Věra Tumajerová (485 352 550, vera.tumajerova@tul.cz).