E-knihy

Všechny elektronické knihy je možné vyhledat v on-line katalogu knihovny.

Poskytujeme e-knihy z těchto dvou portálů:

eTUL

Na adrese https://etul.publi.cz/ jsou dostupné e-knihy z produkce TUL a dalších škol. Některé dokumenty jsou přístupné volně, jiné si můžete koupit a stáhnout na své mobilní zařízení. Po stažení lze e-knihy studovat offline.

EBSCO e-books

Pokud jste v síti TUL, ke konkrétní e-knize se můžete dostat přes odkaz v on-line katalogu nebo přímo přes vyhledávací službu EBSCO.

Pokud pracujete na zařízení mimo síť TUL, můžete se:

  • připojit pomocí virtuální privátní sítě (http://liane.tul.cz/cz/VPN) - poté se z katalogu do plného textu dostanete automaticky
  • přihlásit pomocí Shibbolethu (http://search.ebscohost.com) - zvolte EBSCOhost Web -> Shibboleth Login -> Czech academic identiti federation eduID.cz -> Technická univerzita v Liberci -> zadejte údaje do LIANE, pak můžete vyhledávat v e-knihách dostupných od EBSCO

Možnosti práce s e-knihami jsou různé, určuje je vydavatel. Ve většině případů lze číst knihu online, uložit stránky v PDF, vytisknout si je nebo si je poslat na e-mail (limit stran určuje vydavatel), stáhnout či exportovat bibliografickou citaci v různých formátech, uložit si trvalý odkaz a sdílet odkaz na sociálních sítích.

Pokud chcete e-knihu číst offline, je nutné si vytvořit osobní účet My EBSCOhost (zdarma). Výpůjční lhůta je až 14 dní (určuje ji vydavatel).

Pokud má někdo e-knihu staženou, nebo ji právě čte online, pak do plného textu není možný přístup (pořizujeme licenci pro jednoho uživatele).

Nakupujeme e-knihy i od jiných distributorů, kteří využívají svá rozhraní. On-line katalog by vás měl vždy přesměrovat. Jako čtečku pro e-knihy doporučujeme např. Bluefire Reader (pracuje v systémech Android, iOS a Windows). V e-knihách si můžete také dělat osobní poznámky, vyhledávat v plném textu e-knihy, využívat slovník, RSS, složky, atd.

V případě problémů nebo dotazů se obracejte na Mgr. Martu Zizienovou (485 352 554, marta.zizienova@tul.cz).

Pokud máte zájem o další e-knihy, kontaktujte paní Naděždu Haščákovou (485 352 565, nada.hascakova@tul.cz).