Přihlásit k webu

Digitální knihovna DSpace 6.3

Institucionální repozitář Technické univerzity v Liberci využívá platformy open source systému DSpace 6.3. Slouží k ukládání, uchovávání, zpřístupňování a archivaci různých typů digitálních dokumentů v nejrůznějších formátech. Jde především o vysokoškolské kvalifikační práce, materiály rektorátu a univerzitní knihovny, časopisy, sborníky, výukové materiály a publikační činnost autorů z TUL.

Uveden do provozu byl v roce 2014. V současnosti je v něm uloženo 63438 dokumentů (stav k 7. 3 2019).

Je uveden v adresářích akademických a vědeckých repozitářů typu open accesss OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) a ROAR (Registry of Open Access Repositories).

Repozitář TUL používá jednoduchý metadatový standard pro popis ukládaných záznamů a souborů Dublin Core.

Vyhledávat lze podle základních údajů – název, autor, předmět, datum publikování apod. Na obohacení rozšířeného vyhledávání a jeho intuitivní a uživatelsky přívětivé podobě se právě intenzivně pracuje.

Repozitář zahrnuje veškeré závěrečné kvalifikační práce od roku 1956 do současnosti, včetně volně dostupných plných textů. Od ledna roku 2019 probíhá automatický import vysokoškolských kvalifikačních prací z portálu informačního systému studijní agendy Technické univerzity v Liberci IS/STAG.

DSpace můžete navštívit na tomto odkaze.

Pro více informací či při zájmu o archivaci kontaktujte paní Markétu Trykarovou (marketa.trykarova@tul.cz), nebo navštivte tento odkaz.