Přihlásit k webu

Fondy

Univerzitní knihovna zpřístupňuje informace prostřednictvím svého knižního fondu, odborných časopisů, databází, e-knih, závěrečných prací a e-learningu.

ONLINE KATALOG

katalog univerzitní knihovny s přístupem ke čtenářskému kontu

DSPACE

digitální repozitář pro sběr, uchování a zprostředkovávání elektronických materiálů vznikajících na univerzitě

ETUL.PUBLI.CZ

webová knihovna s multimediálními studijními materiály vydávanými TUL

E-LEARNING

e-learningový portál TUL

Fondy