Přihlásit k webu

Registrace

Pro zaměstnance a studenty TUL je registrace zdarma. Stačí přijít do knihovny nebo některé z poboček s kartou ISIC nebo ITIC a vyplňte formulář.

Registrace zdarma i pro všechny externí uživatele. Platí se maximálně poplatek za knihovní kartičku, a to je symbolických 25,-.  Externí žadatelé jsou povinni předložit platný občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Registrace je platná po dobu jednoho roku a uživatel musí dodržovat pravidla stanovená knihovny.

 

Při ukončení studia studentům potvrzujeme na výpůjčních listech, že vrátili všechny knihy a splatili případné pokuty. Stačí přijít na informace v hlavní budově UKN nebo na pobočku E2 s výstupním listem fakulty.